ΔΣΑ: Εξετάσεις Δοκιμασίας Επάρκειας Οκτωβρίου 2018
Ξεκινούν στις 22 Οκτωβρίου. Η Μόνιμη Επιτροπή Δοκιμασίας Επάρκειας ανακοινώνει ότι η διεξαγωγή των εξετάσεων της Δοκιμασίας Επάρκειας Οκτωβρίου 2018 για τους πτυχιούχους Νομικής Σχολής Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής [...]
Read More
Πρόσφατα Άρθρα