Δεν αποτελεί νόμιμο τρόπο υποβολής έγκλησης η αποστολή τηλεγραφικά ή με τηλεομοιοτυπία ή με απλή…
Σε περίπτωση τέτοιας υποβολής, το περιεχόμενο ισοδυναμεί με αναφορά «νόμω αστήρικτου» και τίθεται στο αρχείο. Η αποστολή έγγραφης έγκλησης τηλεγραφικά ή με τηλεομοιοτυπία ή με απλή ή συστημένη επιστολή δεν [...]
Read More
Πρόσφατα Άρθρα