Υπερχρεωμένα νοικοκυριά

Το δικηγορικό γραφείο μας από το έτος 2010, οπότε και ψηφίστηκε ο νόμος 3869/2010, γνωστός ως “Νόμος Κατσέλη”, έχει χειριστεί μέχρι σήμερα πλήθος υποθέσεων και έχει πετύχει σημαντικές αποφάσεις προς όφελος των δανειοληπτών.

Αναλαμβάνουμε και επιτυγχάνουμε δικαστικά:

  • Τη διάσωση της πρώτης κατοικίας του οφειλέτη
  • Την διάσωση της δευτερεύουσας κατοικίας του και του συνόλου της περιουσίας του με τις μικρότερες χρηματικές καταβολές
  • Έχουμε επιτύχει σε πλήθος υποθέσεων μειώσεις στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων που φθάνουν μέχρι και την πλήρη διαγραφή του χρέους
  • Αναλαμβάνουμε και ενεργούμε με τον καλύτερο τρόπο κάθε ενέργεια στις περιπτώσεις απόπειρας εκτέλεσης εναντίον του υπερχρεωμένου δανειολήπτη (κατάσχεση, πλειστηριασμός) μέχρι την έκδοση απόφασης
  • Επιλύουμε δικαστικά και εξωδίκως, οφειλές επιχειρήσεων και επαγγελματιών με ιδιαίτερα ευνοϊκά αποτελέσματα.

Επειδή το αποτέλεσμα είναι προϊόν σειράς σωστών και επί μεγάλο χρόνο ενεργειών, με οδηγό τη γνώση και την εμπειρία μας, παρέχουμε από την πρώτη στιγμή μέχρι την έκδοση της απόφασης νομικές συμβουλές στον εντολέα μας, έτσι η συμπεριφορά του ολόκληρη τη χρονική περίοδο μέχρι την εισαγωγή της υπόθεσης στην δικαστική αίθουσα, να αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα για την πλέον θετική γι΄αυτόν δικαστική απόφαση.

Από την ψήφιση του Ν. 3869/2010, χιλιάδες συμπολίτες μας μέχρι σήμερα έχουν καταφύγει στις προστατευτικές του διατάξεις προκειμένου να διασώσουν την ακίνητη περιουσία τους και να μειώσουν τις οφειλές τους, που δημιουργήθηκαν τις περισσότερες φορές μετά από παραινέσεις των ιδίων των τραπεζών. Αυτών οι οποίες σήμερα προσπαθούν να αποδείξουν ότι υπαίτιοι των χρεών είναι αποκλειστικά οι δανειολήπτες και αναίτιες εντελώς αυτές.

Οι ενστάσεις των τραπεζών περί αοριστίας των δικογράφων, μη ύπαρξης προϋποθέσεων στο φυσικό πρόσωπο για την ένταξή του στις διατάξεις και η δήθεν δολιότητα του δανειστή κατά τη λήψη του δανείου, είναι οι αιτιάσεις που ακούγονται συχνότερα στις δικαστικές αίθουσες από την πλευρά των πιστωτών. Οι αιτήσεις των δανειστών για διάσωση της περιουσίας τους, για μείωση των χρεών τους εξ’ αιτίας της μαστιγώσας την ελληνική κοινωνία οικονομικής κρίσης και των υπέρογκων τραπεζικών επιτοκίων, βρίσκουν σφοδρή αντίδραση από τα Τραπεζικά Ιδρύματα.

Τόκοι, το ύψος των οποίων οδηγεί τα δάνεια να χρεώνονται με δύο και τρεις φορές το κεφάλαιο τους, και τους οποίους αν εισέπραττε ο καθένας θα βρισκόταν αντιμέτωπος με την Ποινική Δικαιοσύνη, θεωρούνται ως καθ’ όλα νόμιμοι. Μπροστά στην τραπεζική αυθαιρεσία και για την αντιμετώπιση της, από το 2010 μέχρι σήμερα, το γραφείο μας με έχει πετύχει μέχρι σήμερα την έκδοση μεγάλου πλήθος αποφάσεων στα Δικαστήρια όλης της Επικράτειας.

Αποφάσεις προστασίας της α’ κατοικίας του δανειολήπτη, κατοικίας δευτερεύουσας ανάγκης και μείωσης δανείων σε ποσοστά που ξεπερνούν το 80 και 90% αλλά και αποφάσεις διαγραφής ολόκληρου του χρέους. Ο προσεκτικός από την πρώτη στιγμή μέχρι την έκδοση της απόφασης χειρισμός της κάθε υπόθεσης, η λεπτομερής προετοιμασία και παρουσίαση του κάθε φακέλου και η αποτελεσματική εκπροσώπηση των εντολέων μας στις δικαστικές αίθουσες, αποτελούν τα εχέγγυα για την ικανοποιητική έκβαση των υποθέσεων τους. Στο μέγιστο μέρος των αποφάσεων που χειριστήκαμε μέχρι σήμερα, η υπαιτιότητα των τραπεζικών ιδρυμάτων στην χορήγηση δανείων και η ανυπαρξία δόλου στο πρόσωπο των δανειοληπτών, είναι οι βασικοί παράγοντες της έκβασης των υποθέσεων που έχουμε διεκπεραιώσει.

Δικαστικές αποφάσεις
Απόφαση 50/2014
Απόφαση 135/2017
Απόφαση 322/2017
Απόφαση 323/2017
Απόφαση 39/2018
Απόφαση 55/2018
Απόφαση 223/2018
Απόφαση 225/2018
Απόφαση 240/2018
Απόφαση 265/2018
Απόφαση 337/2018
Απόφαση 2707/2018