Εμπορικό δίκαιο

Το γραφείο μας ασχολείται με πλειάδα υποθέσεων του εμπορικού δικαίου προσφέροντας τη νομική υποστήριξη νομικών και φυσικών προσώπων για θέματα που ανακύπτουν σε καθημερινό επίπεδο απαντώντας διεξοδικά , στα ερωτήματά τους.

  • Σύσταση – λύση εταιριών (ΟΕ, ΕΕ,ΙΚΕ,ΕΠΕ, ΑΕ)
  • Τροποποίηση καταστατικού
  • Κατοχύρωση σημάτων – ευρεσιτεχνίας
  • Πνευματική ιδιοκτησία
  • Αθέμιτος ανταγωνισμός
  • Συμβάσεις

ΤΟΜΕΙΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

Τραπεζικό δίκαιο

Εμπορικό δίκαιο

Οικογενειακό / Κληρονομικό δίκαιο

Αστικό Δίκαιο

Συμβουλευτική νομική