Τραπεζικό δίκαιο

Το γραφείο μας ασχολείται συστηματικά με ποινικές υποθέσεις, υπερασπιζόμενο πελάτες για σοβαρά αδικήματα κακουργηματικού χαρακτήρα.
Παρέχει πληροφορίες φακέλων για την ποινική κατάσταση του ενδιαφερομένου για να διαπιστωθεί έαν διώκεται ή όχι με στερητικές της ελευθερίας ποινές ένεκα αξιοποίνων πράξεων.
Επίσης προβαίνει σε αιτήσεις ακυρώσεων αποφάσεων ή διαδικασίας, άσκηση εφέσεων- αναιρέσεων και συγχωνεύσεων ποινών.

  • Σωματικές βλάβες
  • Συκοφαντική δυσφήμιση – εξύβριση
  • Ακάλυπτες επιταγές
  • Ενδοοικογενειακή βία

ΤΟΜΕΙΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

Τραπεζικό δίκαιο

Εμπορικό δίκαιο

Οικογενειακό / Κληρονομικό δίκαιο

Αστικό Δίκαιο

Συμβουλευτική νομική