Αστικό Δίκαιο

Το γραφείο μας ασχολείται με πλειάδα υποθέσεων του αστικού δικαίου προσφέροντας τη νομική υποστήριξη νομικών και φυσικών προσώπων για θέματα που ανακύπτουν σε καθημερινό επίπεδο απαντώντας διεξοδικά , στα ερωτήματά τους. Το Ενοχικό Δίκαιο είναι ο κλάδος του Αστικού Δικαίου που ρυθμίζει τις ενοχές, τις έννομες δηλαδή σχέσεις, σύμφωνα με τις οποίες ένα πρόσωπο οφείλει να προβεί σε μια πράξη ή σε μια παροχή προς ένα άλλο. Στο Ενοχικό Δίκαιο περιλαμβάνεται ένα μεγάλο μέρος της συνηθέστερων και καθημερινών εννόμων σχέσεων όπως αγοραπωλησίες, μισθώσεις, σχέσεις εργασίας, αδικοπραξίες κ.λπ.

  • Αγοραπωλησίες
  • Υπερχρεωμένα νοικοκυριά
  • Μισθώσεις
  • Αγωγές αποζημίωσης για ατυχήματα από αυτοκίνητα
  • Έκδοση Διαταγών πληρωμής
  • Νομικός έλεγχος συμβάσεων
  • Αγωγές αποζημίωσης
  • Μισθώσεις (επαγγελματικής στέγης – κατοικία)
  • Πωλήσεις – Δωρεές
  • Εργατικές Διαφορές

ΤΟΜΕΙΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

Τραπεζικό δίκαιο

Εμπορικό δίκαιο

Οικογενειακό / Κληρονομικό δίκαιο

Αστικό Δίκαιο

Συμβουλευτική νομική