Δάνεια σε ελβετικό: Σημαντική απόφαση από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις συμβατικές ρήτρες
Τα δικαστήρια μπορούν να ελέγχουν αν η ρήτρα περί του συναλλαγματικού κινδύνου είναι κατανοητή από τον δανειολήπτη. Με μία σημαντική απόφαση για ένα ζήτημα που απασχολεί χιλιάδες δανειολήπτες στην Ελλάδα [...]
Read More
ΔΣΑ: Εξετάσεις Δοκιμασίας Επάρκειας Οκτωβρίου 2018
Ξεκινούν στις 22 Οκτωβρίου. Η Μόνιμη Επιτροπή Δοκιμασίας Επάρκειας ανακοινώνει ότι η διεξαγωγή των εξετάσεων της Δοκιμασίας Επάρκειας Οκτωβρίου 2018 για τους πτυχιούχους Νομικής Σχολής Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής [...]
Read More
Εισφορά Διαδικτύου: Παράταση ημερομηνίας υποβολής και καταβολής (ΕΔΟΕΑΠ)
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΚΕΕΔ (Αναλυτικής Κατάστασης Ειδικής Εισφοράς Διαδικτύου) Σας γνωρίζουμε ότι παρατείνεται η ημερομηνία υποβολής και καταβολής της ΑΚΕΕΔ ( Αναλυτικής Κατάστασης Ειδικής Εισφοράς Διαδικτύου) μέχρι [...]
Read More
Χορήγηση απαλλαγής φόρου εισοδήµατος λόγω αναπηρίας (Συνήγορος του Πολίτη)
Πολίτης κατήγγειλε την απόρριψη απαλλαγής φόρου εισοδήµατος λόγω αναπηρίας, επειδή η αρµόδια ∆.Ο.Υ. δεν έκανε αποδεκτή την Απόφαση της Πρωτοβάθµιας Υγειονοµικής Επιτροπής Ι.Κ.Α., µε την οποία ωστόσο διαπιστώθηκε η δια [...]
Read More
Η δικαστική ομολογία ως αποδεικτικό μέσο (ΑΠ 691/2017)
Σύμφωνα με την απόφαση 691/2017 του Β1 τμήματος του Αρείου Πάγου, «από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 335 και 352 Κ.Πολ.Δ. προκύπτει ότι δικαστική ομολογία, η οποία παρέχει πλήρη απόδειξη, είναι μόνο εκείνη του [...]
Read More
Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος: Χορήγηση αδειών από τους Δήμους για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας (ΝΣΚ)
Ερμηνεία του άρθρου 285 Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων περί ανυπαρξίας οφειλών προς τους Δήμους (δημοτική ενημερότητα). Με την υπ' αριθμ. 145/2018 γνωμοδότησή του το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Τμήμα Α2 [...]
Read More
Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών: Δημοσιεύθηκε η προκήρυξη για τον διαγωνισμό της ΕΣΔι (ΚΕ’)
Διαγωνισμός ΕΣΔι: Δείτε τις θέσεις και αναλυτικές πληροφορίες για τις εξετάσεις (ΦΕΚ). Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η νέα προκήρυξη του διαγωνισμού για την εισαγωγή σπουδαστών στην Εθνική Σχολή Δικαστικών [...]
Read More
Δεν αποτελεί νόμιμο τρόπο υποβολής έγκλησης η αποστολή τηλεγραφικά ή με τηλεομοιοτυπία ή με απλή…
Σε περίπτωση τέτοιας υποβολής, το περιεχόμενο ισοδυναμεί με αναφορά «νόμω αστήρικτου» και τίθεται στο αρχείο. Η αποστολή έγγραφης έγκλησης τηλεγραφικά ή με τηλεομοιοτυπία ή με απλή ή συστημένη επιστολή δεν [...]
Read More
Εμπρόθεσμη άσκηση προσφυγής κατά πράξεων Φορολογικής Διοίκησης (Εγκύκλιος)
Διευκρινίσεις για την εμπρόθεσμη άσκηση προσφυγής (ενδικοφανούς ή δικαστικής) από την ΑΑΔΕ. Με την ΠΟΛ. 1180/2018 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με την εμπρόθεσμη άσκηση προσφυγής κατά [...]
Read More
«Νόμος Κατσέλη»: Ερωτήσεις και απαντήσεις για το πλαίσιο προστασίας των οφειλετών
Χρήσιμες πληροφορίες για την προστασία των οφειλετών από την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. Η προστασία πρώτης κατοικίας από πλειστηριασμούς λήγει το Δεκέμβριο 2017; Όχι. Η προστασία της πρώτης κατοικίας [...]
Read More
Πρόσφατα Άρθρα