Οι νέες διατάξεις για την εκπροσώπηση του Ελληνικού Δημοσίου στις δίκες του ν. 3869/2010 (Εγκύκλιος)
Εκπροσώπηση του Δημοσίου σε δίκες για τη ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων
Read More
Καθορισμός ιθαγένειας τέκνου, που γεννήθηκε εκτός γάμου από Έλληνα πατέρα και αλλοδαπή μητέρα χωρίς νόμιμη…
Αλλοδαπή µητέρα ανήλικου τέκνου το οποίο γεννήθηκε εκτός γάµου από Έλληνα πατέρα έκανε αναφορά στον Συνήγορο του Πολίτη σχετικά µε πρόβληµα που αντιµετώπισε κατά τη διαδικασία καθορισµού της ελληνικής ιθαγένειας [...]
Read More
Προϋποθέσεις παραδεκτού αίτησης αναίρεσης, αρχή της ισότητας και διαφοροποίηση της ποσοστιαίας προσαύξησης επί του επιδόματος…
ΣτΕ 1207/2018 ΤΜΗΜΑ Στ΄ Ι. Προϋποθέσεις παραδεκτού αιτήσεως αναιρέσεως, σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 1 του ν. 3900/2010: Κρίση του δικαστηρίου: « Η αίτηση αναίρεσης ασκείται πλέον παραδεκτώς, μόνον όταν [...]
Read More
Πρόσφατα Άρθρα