Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος: Χορήγηση αδειών από τους Δήμους για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας (ΝΣΚ)
Ερμηνεία του άρθρου 285 Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων περί ανυπαρξίας οφειλών προς τους Δήμους (δημοτική ενημερότητα). Με την υπ' αριθμ. 145/2018 γνωμοδότησή του το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Τμήμα Α2 [...]
Read More
Πρόσφατα Άρθρα